Ministarstvo financija – Granični prijelaz Stara gradiška – sanacija krova

Ministarstvo financija - Granični prijelaz Stara gradiška - sanacija krova

Kratki opis: npr. (Hidroizolacija objekta Hotel Kanajt, Marina Punat sa Sikaplan WP 1100 HL membranom.)

  • Naziv objekta:
  • Lokacija:
  • Opis radova:
  • Glavni izvođač:
  • Površina:
  • Materijal:
  • Godina:

Ministarstvo financija - Granični prijelaz Stara gradiška - sanacija krova